F-747 GX35

Knapsack power sprayer F-747 GX35 (Volga)

 

 

 

 

 

 

Knapsack power sprayer F-747 GX35 (Volga) uses a 4-stroke engine

Products Knapsack power sprayer Honda F-747 GX35 (VOLGA)
Model F-747 GX35
Engine model Honda GX35T SD
Type Forced air - cooled, 4 -stroke, singel cylinder, belts
Max. output 1.6 HP
Displacement 35.8 cc
Chemical tank capacity 25 liter
Dry weight 12 kg

Sản phẩm tương tự

5,650,000

Máy phun thuốc Honda M-979 GX35 (MEGIC)

6,150,000

Máy phun thuốc Honda AS-888 GX25 (APSARA)

5,650,000

Máy phun thuốc Honda F-768 GX35 (KAWAYAMAA)

5,650,000

Máy phun thuốc Honda F-868 GX35 (AMITA)

6,300,000

Máy phun thuốc Honda AS-888 GX35 (APSARA)

5,500,000

Máy phun thuốc Honda M-979 GX25 (MEGIC)

6,100,000

Máy phun thuốc Honda F-968 GX35 LD (TROPIC)

5,500,000

Máy phun thuốc F-968 GX25 (TROPIC)