Gửi thông tin cho chúng tôi

Vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin sau, nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất

Liên lạc ngay với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau

Duyên Hải Miền Trung

Điện thoại: 0917.376.091

Fax: (028) 3815.7894

Email: 1@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Đông Nam Bộ - Tây nguyên

Điện thoại: 0903.717.076

Fax: (028) 3815.7894

Email: 2@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Duyên Hải Miền Tây

Điện thoại: 0916.672.484

Fax: (028) 3815.7894

Email: 3@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Đồng Bằng Miền Tây

Điện thoại: 0909.772.434

Fax: (028) 3815.7894

Email: 4@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Điện thoại: 0903.772.595

Fax: (028) 3815.7894

Email: 5@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Miền Bắc

Điện thoại: 0834.772.484

Fax: (028) 3815.7894

Email: 6@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Bán hàng Online

Điện thoại: 0903.772.453

Fax: (028) 3815.7894

Email: 10@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Kubota

Điện thoại: 0903.772.181

Fax: (028) 3815.7894

Email: kubota@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Dự án

Điện thoại: 0919.991.522

Fax: (028) 3815.7894

Email: 9@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Điện thoại: 0903.779.684

Fax: (028) 3815.7894

Email: 21@anhuu.vn

Địa chỉ : 45 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Điện thoại: 0903.779.684

Email: 21@anhuu.vn

Địa chỉ : 498 Nguyễn Hữu Trí, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM