RT155DI Thunder

Động cơ dầu RT155 DI (Kubota)

 

Products Động cơ dầu RT155 DI (Kubota)
Model RT155 DI
Engine model RT155 DI
Max. output 15.5HP
Displacement 769 cc
Fuel tank capacity 11 lít
Dry weight 112/114kg

Related Products

RT125DI Thunder

RT140DI Thunder