AM-550 (GXV-160)

Gasoline brush cutter Honda AM-550 GXV-160 (AMITA)

 

Products Gasoline brush cutter Honda AM-550 GXV-160 (AMITA)
Model AM-550 GXV160
Engine model Honda GXV-160
Max. output 5.5HP
Dung tích xilanh 163cc
Bảo hành 12 mont

Related Products

AB-25 GX25

VH-26L GX50 LH

WP-20GX (GX160)

BG-35H GX35

TB-35 GX35

WP-15GX (GX35)

AM-3200EX