AM-550 (GXV-160)

Gasoline brush cutter Honda AM-550 GXV-160 (AMITA)

 

Products Gasoline brush cutter Honda AM-550 GXV-160 (AMITA)
Model AM-550 GXV160
Engine model Honda GXV-160
Max. output 5.5HP
Dung tích xilanh 163cc
Bảo hành 12 mont

Related Products

AM-7600EXS

WP-30GP (GP160)

AM-3600EX

VH-26L GX35 TT

AB-35 GX35

YL-26L GX35

VH-26L GX50 TT

VH-26L GX50 LH

AM-3200EX