AM-550 (GXV-160)

Gasoline brush cutter Honda AM-550 GXV-160 (AMITA)

 

Products Gasoline brush cutter Honda AM-550 GXV-160 (AMITA)
Model AM-550 GXV160
Engine model Honda GXV-160
Max. output 5.5HP
Dung tích xilanh 163cc
Bảo hành 12 mont

Related Products

WP-20GX (GX160)

VH-26L GX35 TT

AM-3200EX

F-747 GX25

VB-35 GX35

AM-7600EXS

WP-30GX (GX160)

AB-35 GX35

TB-25 GX25